Menu
Your Cart

Iepriekš lūdzu zvaniet, lai vienotos par apskates laikiem

Distances līgums

DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums, turpmāk tekstā Līgums, kura saturu nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207, "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums, tiek noslēgts starp: 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Betibellas mēbeles", reģ. Nr.40103368502, juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 1-k.1., Rīga, LV-1046 (turpmāk tekstā Pārdevējs) veikala/biroja adrese: Jūrkalnes iela 1-k.1., Rīga, LV-1046 (turpmāk tekstā Birojs),

un

fizisku personu (turpmāk tekstā Pircējs), kas veic preču pasūtījumu interneta tirdzniecības vietā www.rokoko.lv

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.1. Klients veicot preču pasūtījumu www.rokoko.lv, apliecina, ka ir iepazinies ar distances līguma nosacījumiem un piekrīt tā noteikumiem.
1.2. www.rokoko.lv ievietotie preču attēli ir fotografēti veikalā, bet pie cita apgaismojuma var atšķirties. Ievietotie preču izmēri atbilst mājaslapā norādītajiem, bet, ja nepieciešama papildus informācija, izmēri un bildes, jāveic pieprasījums uz e-pasta adresi info@rokoko.lv.

1.3. Visas preces ir lietotas un/vai antikvāras. Jāņem vērā, ka var būt nelielas skrambas, švīkas izbalējumi vai citi nenozīmīgi vizuāli defekti, kas neietekmē preces funkcionalitāti. Šādi defekti netiks ņemti vērā atteikumā tiesību izmantošanas gadījumā.
1.4. www.rokoko.lv patur tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma nosacījumus, cenrādi, preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši LR likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi www.rokoko.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. PRECES  UN TO CENAS
2.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam iegādāties mēbeles, interjera priekšmetus, paklājus, lustras, u.c. produktus (turpmāk tekstā Preces).
2.2. Visas www.rokoko.lv  redzamās Preču cenas norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli, kas tiek piemērots saskaņā ar likumu par Pievienotās vērtības nodokļa punktu Nr. 138.

2.3. Preces cenā ir iekļauta preces piegāde, ja pirkums tiek veikts ar tiešsaistes maksājuma formu un precei nav piemērota atlaide.

2.4. Preces cenā nav iekļauta samaksa par Preces ienešanu, salikšanu un uzstādīšanu vai citiem pakalpojumiem.

2.5. Preces var tikt piegādātas izjauktā veidā.
2.6. www.rokoko.lv  patur tiesības mainīt Preces cenu. Attiecībā uz Pircēju spēkā ir pasūtīšanas brīdī www.rokoko.lv  redzamā Preces cena.

3. SAMAKSAS VEIDI UN KĀRTĪBA

3.1. Pārdevējs piedāvā Pircējam apmaksāt preču pasūtījumu šādos veidos:
3.1.1. ar bankas pārskaitījumu. Pārdevējs izraksta rēķinu un to nosūta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi,
3.1.2. skaidrā naudā Pārdevēja veikalā,
3.1.3. ar bankas karti Pārdevēja veikalā,

3.1.4. ņemot preci Līzingā,

3.1.5. ar norēķinu karti tiešsaistē (onlainā).
3.3. Pircējs var brīvi izvēlēties samaksas veidu, veicot preču pasūtījumu.
 
4. PREČU PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

4.1. Pircējs ievieto Preces pirkuma grozā, pie preces nospiežot uz pogas "Pievienot grozam".
4.2. Pircējs var apskatīt pievienotās Preces grozā nospiežot uz saites "Apskatīt grozu".
4.4. Lai noformētu Preču pasūtījumu Pircējam jāaizpilda forma, kurā tiek norādīti dati par Preci, Pircēju, apmaksas veidu, piegādes veidu un piegādes adresi.
4.5. Nospiežot pogu "Apstiprināt pirkumu" preču pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Automātiski tiek ģenerēta un izsūtīta e-pasta vēstule Pircējam uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi kā papildus apstiprinājums, ka pasūtījums izdarīts veiksmīgi.
3.6. Pasūtījumi tiek apstrādāti Pārdevēja veikala darba laikā.

5. PASŪTĪJUMU APSTRĀDE UN DARBA LAIKS
5.1. Pircēja veiktie preču pasūtījumi tiek pieņemti nepārtraukti, izņemot gadījumus, ja radušies interneta pieejamības traucējumi no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
5.2. Pircēja veiktie preču pasūtījumi tiek apstrādāti Pārdevēja veikala/biroja darba laikā no pulksten 11 līdz 18, izņemot svētdienas, pirmdienas un svētku dienas.
5.3. Pircējam ir iespējas konsultēties par preci un veikt preču pasūtījumus pa tālruni +37129544443 vai e-pastu info@rokoko.lv           

6. PREČU SAŅEMŠANA
6.1. Preču saņemšanas veidu Pircējs izvēlas veicot preču pasūtījumu www.rokoko.lv
6.2. Pasūtītās preces iespējams saņemt veikalā: Jūrkalnes iela 1-k.1., Rīga, LV-1046.
6.3. Ja Pircējs izvēlas Preces piegādes pakalpojumu, tad Prece tiek piegādāta Pircējam atsevišķi vienojoties par piegādes laiku un vietu.
6.4. Preces piegādi nodrošina Pārdevējs vai Pārdevēja sadarbības partneri.
6.5. Preces saņemšanas brīdī iesakām rūpīgi aplūkot preces un to iepakojumu. Pieņemot Preci, Pircējs apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iepakojums nav bojāts un prece nav bojāta.
6.5. Preces tiek piegādātas līdz piegādes adreses ēkas durvīm.

6.6. Pārdevējs nenes atbildību par Preces piegādes kavējumiem, ja Pircējs norādījis nekorektu piegādes adresi, durvju kodu vai citas detaļas un nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni.


7. ATTEIKUMA TIESĪBAS
7.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un atgriezt preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā ievērojot 8.3. punkta noteikumus.
7.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci.

 

8. PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Pircējam ir tiesības atgriezt 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā saņemtās, Preces nosūtot, vai nogādājot tās uz Pārdevēja veikalu – Jūrkalnes iela 1-k.1., Rīga, LV-1046 darba laikā.
8.2. Atgriežot Preci, Pircējs sedz visus ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus.
8.3. Pircējam ir tiesības saņemt visus Pircēja veiktos maksājumus par preci, ja Pircējs izpildījis šādus nosacījumus:
8.3.1. Prece nav lietota, bojāta, tā ir pilnā komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā.
8.3.2. Pircējs atgriež preces iegādes dokumentus.
8.3.3. Prece nav izgatavota pēc Pircēja speciāli izdarīta pasūtījuma vai projekta, kura atbilstību Pircējs ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas. Par apstiprinājumu tiek uzskatīts Pircēja atsūtīts apstiprinājuma e-pasts. Par speciālu pasūtījumu var tikt uzskatīts arī tāds pasūtījums, kura vienas preces daudzums pārsniedz 5 vienības.
8.4. Pārdevējs samaksu par atgrieztajām Precēm apņemas pārskaitīt uz Pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs izpildījis Līguma 8.3. punktā minētos nosacījumus.

9. GARANTIJA

9.1. Visas preces ir lietotas un/vai antikvāras. Katra Prece ir unikāla un vienā eksemplārā. Preces nav iespējams apmainīt. Preču lietošanas garantija netiek sniegta.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības.

10. PIRCĒJA DATU DROŠĪBA

10.1. Pārdevējs uzņemas atbildību par Pircēja personiskajiem datiem, kuri iesniegti Preču pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprina, ka tie tiks izmantoti vienīgi Preču pasūtījuma izpildīšanai un savstarpējo attiecību uzturēšanai ar klientu. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas, izņemot līzinga noformēšanai informējot par to Pircēju.
10.2. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
 
11. CITI NOSACĪJUMI
11.1. Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. Pircējam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no Pārdevēja datubāzes, ja dati tiek uzglabāti.
11.2. Pārdevējs nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņa, cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām  vai piegādātāja vainas dēļ.

11.3. Pārdevējs patur tiesības anulēt tādus Pircēja pasūtījumus, ja Pārdevējs noteicis Pircējam priekšapmaksu, bet Pircējs nav apmaksājis noteiktajā termiņā piestādīto avansa rēķinu vai arī Pircējs nav sazvanāms uz Preču pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai arī Pircējs apšaubāmus datus par sevi.

11.4. Pārdevējs patur tiesības anulēt Pircēja Preču pasūtījumu, ja klients vēlas iegādāties preci Līzingā, bet līzinga uzņēmums atsaka līzinga piešķiršanu.

12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.   

 

Sīkdatņu paziņošana
Mēs izmantojam sīkfailus, lai individualizētu Jūsu pārlūkprogrammu pārlūkošanas pieredzi un jums rādāmo saturu. Veikals izmanto tikai nepieciešamos (mājaslapas darbību nodrošinošos vai tās lietošanu atvieglinošos) sīkfailus, tādus kā filtrēšanas iestatījumu vai pievienošanās atgādinājuma, kā arī analītiskos sīkfailus. Mēs neizmantosim un nekādām trešajām pusēm neļausim izmantot statistiskās analīzes datus, lai izsekotu vai vāktu jebkādu informāciju, kas ļauj noteikt šīs mājaslapas apmeklētāju identitāti. Uzklikšķinot “OK” vai turpinot pārlūkošanu mājaslapā, Jūs piekrītat sīkfailu uzstādīšanai un izmantošanai. Savu piekrišanu varēsiet atcelt jebkurā brīdī, nomainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus.